Senin, 06 Desember 2010

SYAIR SARABA AMPAT

ALLAH jadikan saraba ampat
syari'at tharikat hakikat makrifat
Menjadi satu di dalam khalwat
Rasa nyamanya tiada tersurat

Huruf ALLAH ampat banyaknya
Alif i'tibar dripada zat-nya
Lam awal dan akhir sifat dari asma
Ha isyarat dari af'al-Nya

Jibril mikail malaikat mulia
Isyarat sifa jalaj dan jamal
izrail rupa pasangannya
I'tibar sifat qahar dan kamal

Jabarail asal katanya
Bahasa suryani asal mulanya
Kebesaran ALLAH itu artinya
Jalalullah bahasa Arabnya

Nur muhammad bermula nyata
Asal jadi alam semesta
Saumpama api dengan panasnya
Itu muhammad dengan tuhannya

Api dan banyu tanah dan hawa
Itulah dia alama dinia
Menjadi awak berupa-rupa
Tulang sungsum daging dan darah

Manusia lahir ke alam insan
Di dalam ajsam ampat ampat bakawanan
Situbaniyah dan tambuniyah
Uriyah lawan si camariyah

Dasa dan akal daya dan nafsu
Di dalam raga nyata bersatu
Aku meliputi segala liku
Matan hujung rambut ka hujung kuku

Tubuh dan hati nyawa rahasia
Satu yang jahir amat nyatanya
Tiga yang batin pasti adanya
Alam shagir itu sabutannya

Mani manikam madi dan majdi
Titis manitis jadi manjadi
Si anak Adam balaksa kati
Hanya yang tahu Allahurabi

Kaampatnya kada tapisah
Datang dan bulik kapada Allah
Asalnya awak dari pada tanah
Asalpun tanah sudah disyarah

Dadalang simpur bamain wayang
Wayang asalnya kulit kijang
Agung dan sarun babun dikancang
Kalir bapasang di atas gadang

Wayang artinya si bayang – bayang
Antara kadap silawan tarang
Samula majas harus dipandang

Simpur balakun hanya saurang

Samar bagung sinala garing
Sijambulita suara nyaring
Ampat syariat amatlah panting
Siapa handak mancari haning

Jumat, 05 Maret 2010

Maungkai “ Syair Banjar “

Oleh : Arsyad Indradi

Salah satu bentuk Sastra Banjar adalah “ Syair “. Seperti juga syair dikesastraan Indonsia Lama, Sastra Banjar Syair mempunyai bentuk empat baris setiap baitnya, persajakannya aa-aa dan isinya mengandung hikayat, sejarah, nasihat, pendidikan, percintaan, keagamaan dan dongeng, dan munculnya syair setelah adanya pengaruh agama Islam. Tetapi bedanya media yang digunakan Syair Kesastraan Indonesia Lama, Bahasa Indonesia sedangkan Sastra Banjar Syair, Bahasa Banjar. Disamping itu banyak syair – syair dalam Sastra Banjar ditulis oleh pengarangnya dengan menggunakan tulisan Arab. Sayangnya syair- syair yang ditulis dengan tulisan Arab ini sampai sekarang belum banyak ditulis dengan tulisan Latin. Akibatnya syair – syair Sastra Banjar ini hanya merupakan Koleksi Filologika Museum Negeri Kalsel di Banjarbaru.

Pengarang – pengarang syair yang terkenal pada masa silam antara lain :

1. Haji Pangeran Muda, dizaman Panambahan Sutan Adam ( 1825 ). Ia pengarang ” Syair Mayat “ dan “ Syair Sipatul Golam “.
2. Haji Gusti Ali, pengarang “ Syair Ganda Kasuma “ dan “ Syair Brahma Syahdan “.
3. Haji Umi, seorang wanita, anak dari Kiai Tumanggung Kartanagara di Barabai ( Hulu Sungai Tengah ).Pengarang “ Syair Ringgit “.
4. Kiai Mas Akhmad Dipura, pengarang “ Syair Tajul Muluk “.
5. Haji Airmas, pengarang “ Syair Roko Amberi “.

Sebenarnya banyak syair – syair yang tempo dulu sangat populer dalam masyarakat Banjar, karena sering diadakan pembacaan syair. Pembacaan syair ini dikenal dengan basyasyairan . Syair – syair yang dibacakan itu antara lain : Syair Surat Tarasul, Syair Siti Jabidah, Syair Indra Bumaya, Syair Khabar Kiamat, Syair Panji Kasmaran, Syair Brahma Sahdan, Syair Ratu Kuripan “ dan lain – lain.
Kalau kita hayati basyasyairan ini, sebenarnya tak kalah menariknya dengan pertunjukan musik atau lagu – lagu modern seperti lagu pop mau pun dangdut. Sebab basyasyairan ini mempunyai variasi lagu yang dinamakan lagu Hujan Panas, lagu hujan garimis, lagu tingkalung sangkut ( sibuang anak ) dan lain – lain.
Basyasyairan ini menjadi tradisi bagi Museum Lambung Mangkurat Banjarbaru pada acara ulang tahun museum baik berupa lomba atau pun festival membaca syair.
Ada beberapa saran untuk lembaga yang terkait seperti Dewan Kesenian, Disbudpar, Disdik maupun komunitas sastra untuk mengadakan pertunjukan basyasyairan pada even – even tertentu seperti perayaan hari – hari besar baik daerah naupun nasioanal dan menyelenggarakan pelatihan atau work shop Basyasyairan agar tetap langgeng dan lestarinya Sastra Banjar Syair di Tanah Banjar. Tampaknya, “ basyasyairan “ sudah kian terlupakan oleh masyarakat Banjar. Semoga kita anak babangsa peduli dan mencintai Seni Budaya Daerahnya.